Po co przeprowadzane są szkolenia BHP? Na pytanie odpowiadają eksperci z BHP Inka!

Po co przeprowadzane są szkolenia BHP? Na pytanie odpowiadają eksperci z BHP Inka!

18 lutego, 2023 0 przez astico

Pracownicy często są narażeni na zagrożenia dla zdrowia w swoim miejscu pracy. Nie ma znaczenia wielkość firmy – bezpieczeństwo i zdrowie pracowników powinno mieć nadrzędne znaczenie dla kierownictwa tej organizacji.

Szkolenia BHP są bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju każdej firmy

Firma, która poważnie potraktuje te szkolenia, będzie przygotowana na wypadek sytuacji awaryjnej i będzie miała większe szanse na uniknięcie licznych problemów.

Ważne jest, aby każdy kto pracuje w firmie przeszedł odpowiednie szkolenie BHP online w wymaganym terminie. Dotyczy to nie tylko pracowników, ale także przełożonych i kierowników.

Zapewnienie szkoleń dla pracowników rozwinie ich świadomość i zrozumienie konkretnych zagrożeń i ryzyka związanego z ich pracą i środowiskiem pracy. Poinformuje ich o obowiązujących środkach kontroli i wszelkich powiązanych bezpiecznych procedurach, których należy przestrzegać. Poza wypełnianiem obowiązków prawnych, pracodawca odniesie szereg korzyści z dostarczania rzetelnych informacji i szkoleń dla pracowników. Korzyści te obejmują:

– zmniejszenie częstotliwości wypadków,
– zmniejszenie liczby absencji związanych z urazami i złym stanem zdrowia,
– zmniejszenie roszczeń odszkodowawczych,
– poprawa kultury pracy organizacji.

Zgodnie z polskimi przepisami, zapewnienie szkolenia BHP jest również prawnym obowiązkiem pracodawcy

Szkolenie jest wymagane m.in. przy rekrutacji nowego pracownika lub:

– przeniesieniu do innej pracy i zmianie obowiązków,
– wprowadzeniu nowego sprzętu roboczego lub zmianie sposobu użytkowania istniejącego sprzętu roboczego,
– wprowadzeniu nowej technologii,
– wprowadzeniu nowego systemu pracy.

Dodatkowe szkolenie może być również potrzebne po pojedynczym lub serii wypadków lub zdarzeń potencjalnie wypadkowych, wprowadzeniu nowych przepisów, wydaniu nakazu egzekwowania prawa lub ocenie ryzyka/audycie bezpieczeństwa.

Rodzaje szkoleń

Istnieje kilka różnych rodzajów szkoleń BHP. Obejmują one szkolenie wprowadzające, szkolenie dotyczące konkretnego stanowiska, nadzór i zarządzanie oraz szkolenie specjalistyczne.