Dyrektywa o sygnalistach. Jak ją wdrożyć w swojej firmie?

Dyrektywa o sygnalistach. Jak ją wdrożyć w swojej firmie?

20 stycznia, 2022 0 przez astico

Polska jako członek Unii Europejskiej, ma obowiązek dostosowywać swoje prawo do unijnych uregulowań. Nie inaczej jest w przypadku dyrektywy o ochronie praw sygnalistów z dnia 23 października 2019 roku.

Czym jest dyrektywa o ochronie sygnalistów?

Żeby zrozumieć, czym jest dyrektywa dla sygnalistów, musimy wyjaśnić kim są owi “sygnaliści”. Sygnalista to każda osoba, która zgłasza “sygnały” o nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem jednostki publicznej bądź przedsiębiorstwa. Sygnalistą może zatem być nie tylko pracownik danego podmiotu, ale i osoba starająca się o pracę w nim bądź stażysta, wspólnik, wolontariusz, były pracownik itp. Można więc powiedzieć, że sygnalistą może być prawie każda osoba mająca styczność z danym podmiotem.

Jaki jest cel dyrektywy dla sygnalistów?

Głównym celem opisywanej dyrektywy jest poprawa egzekwowania prawa oraz polityk UE w określonych dziedzinach poprzez zapewnienie wysokiego poziomu ochrony osób zgłaszających (sygnalistów) naruszenia prawa Unii.

Kiedy wchodzi w życie dyrektywa o ochronie sygnalistów?

Unia Europejska wyznaczyła początkowo termin na jej wdrożenie do 17 grudnia 2021 roku. Źródła rządowe podają jednak, że zostanie ona wdrożona w Polsce dopiero w pierwszym kwartale 2022 roku. Dokładna data nie jest jeszcze znana na dzień dzisiejszy (19.01.2022).

Kogo obowiązuje dyrektywa dla sygnalistów?

Obowiązki wynikające z dyrektywy dla sygnalistów dotyczyć mają wszystkich jednostek publicznych oraz przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 pracowników.

Jak wdrożyć dyrektywę o ochronie dla sygnalistów?

Głównym obowiązkiem pracodawcy jest przygotowanie oraz wdrożenie regulaminu zgłoszeń wewnętrznych. Konieczne jest również utworzenie kanałów zgłoszeń (sprawdź system ochrony sygnalistów) a także prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz działań następczych poprzez uruchomienie odpowiednich procedur wyjaśniających i wewnętrznych dochodzeń. Regulamin będzie trzeba skonsultować z zakładową organizacją związkową, lub w przypadku jej braku z przedstawicielami pracowników. Zgodnie z ustawą wymagane są jedynie konsultacje, co oznacza, że nie ma konieczności uzyskania zgody od związkowych organizacji bądź przedstawicieli pracowników.