Jak ograniczyć ryzyko związane z inwestowanie w akcje?

Jak ograniczyć ryzyko związane z inwestowanie w akcje?

16 maja, 2023 0 przez astico

Inwestowanie w akcje pozwala osiągać naprawdę atrakcyjne zyski, jednak warto mieć świadomość, że wiąże się z określonym poziomem ryzyka. W jaki sposób je ograniczać? Dlaczego warto inwestować w akcje? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Na czym polega inwestowanie w akcje?

Inwestowanie w akcje polega na kupnie akcji notowanych na giełdzie, a następnie ich odsprzedaży z zyskiem. Tego typu papiery wartościowe emitują bowiem spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne. Zysk z giełdy jest natomiast osiągany dzięki wzrostowi wartości akcji, które muszą być zatem odpowiednio wyselekcjonowane. Z punktu widzenia inwestora bardzo ważną kwestią jest także przyjęcie i realizacja odpowiedniej strategii inwestycyjnej, którą może być spekulacja (inwestowanie krótkoterminowe) lub inwestowanie długoterminowe. Oba podejścia są również skuteczne, a w przypadku inwestowania długoterminowego inwestorzy mogą liczyć również na wypłatę ewentualnych dywidend, które powiększają osiąganą stopę zwrotu.

Jak i dlaczego warto zacząć inwestować w akcje?

Chcą zacząć inwestować w akcje, warto wiedzieć, że może to robić praktycznie każdy. Warunkiem koniecznym jest bowiem posiadanie rachunku maklerskiego, który otwiera się u brokera. Jego wybór jest bardzo istotny, ponieważ poszczególne oferty znacznie się różnią. Pod uwagę warto zatem wziąć między innymi możliwości inwestycyjne, ponieważ rachunek maklerski powinien udostępniać możliwość inwestowania w akcje notowane na całym świecie, a przykładem może być giełda amerykańska, japońska, czy warszawska GPW. Poza tym bardzo ważna jest wiarygodność brokera, którą powinny potwierdzać odpowiednie certyfikaty. Oczywiście tego typu kwestii jest znacznie więcej, co szczegółowo zostało opisane w artykule przedstawiającym mechanizmy inwestowania w akcje.

Dlaczego warto inwestować w akcje? Przede wszystkim ze względu na możliwość osiągnięcia zdecydowanie wyższych zysków niż w przypadku depozytów bankowych. W efekcie można skutecznie chronić posiadany kapitał przed inflacją. Oczywiście wiąże się to z określonym poziomem ryzyka, które należy skutecznie minimalizować.

W jaki sposób ograniczać ryzyko związane z inwestowanie w akcje?

Jak już wspomniano inwestując w akcje należy ograniczać ryzyko, co przekłada się na rezultaty prowadzonych inwestycji. W jaki sposób to robić? Aspektów, które pozwolą minimalizować ryzyko jest sporo, a najważniejszym z pewnością jest opieranie podejmowanych decyzji na konkretnych danych i odsunięcie na bok emocji, które nie są dobrym doradcą w trakcie inwestowania. Istotne jest w tym przypadku również właściwe zarządzanie własnym budżetem inwestycyjnym oraz inwestowanie wyłącznie tych środków, których ewentualna utrata nie wpłynie negatywnie na poziom życia inwestora i jego rodziny.

Podsumowując należy stwierdzić, że umiejętne ograniczanie ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje jest kluczowe jeśli chodzi o czerpanie zysków z giełdy. W związku z tym liczą się umiejętności oraz praktyczne doświadczenie posiadane przez inwestora.