Obliczanie Netto z Brutto: Jak to zrobić?

6 listopada, 2023 0 przez astico

Często spotykając się z informacją o wynagrodzeniu, możemy natknąć się na pojęcia “brutto” i “netto”. Kwota brutto to nasza pełna pensja, zanim zostaną odjęte wszelkie podatki i składki. Natomiast kwota netto to ta, którą otrzymujemy na rękę po potrąceniu wszystkich opłat. Jeśli chcesz poznać tajniki obliczania kwoty netto na podstawie kwoty brutto, przeczytaj dalej.

Krok po kroku: Obliczanie Netto z Brutto

Określenie Stawek Podatkowych: Na początek, zorientuj się, jakie stawki podatkowe obowiązują w twoim kraju. Te stawki mogą różnić się w zależności od dochodu i lokalizacji.

Obliczanie Składek ZUS: Jeśli mieszkasz w kraju, gdzie istnieje system ubezpieczeń społecznych (np. w Polsce), zapewne będziesz musiał opłacać składki ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Obejmuje to składki emerytalne i rentowe. Stawki tych składek są często procentem od kwoty brutto.

Odliczanie Innych Opłat: Sprawdź, czy istnieją inne opłaty lub składki, które musisz opłacić, takie jak składka na fundusz pracy czy ubezpieczenie zdrowotne.

Obliczanie Podatku Dochodowego: Najważniejszym krokiem jest obliczenie podatku dochodowego, który będzie odliczany od twojego wynagrodzenia brutto. Podatek ten jest obliczany według stawek podatkowych, o których wspomniałem wcześniej.

Sumowanie Wszystkich Potrąceń: Zsumuj wszystkie potrącenia, takie jak składki ZUS, podatek dochodowy i ewentualne inne opłaty. Otrzymasz w ten sposób całkowitą kwotę potrąceń.

Odejmowanie Potrąceń od Brutto: Aby obliczyć kwotę netto, odejmij sumę potrąceń od kwoty brutto. Pozostaje ci kwota netto, którą otrzymasz na rękę.

Przykład Praktyczny

Załóżmy, że Twoje wynagrodzenie brutto wynosi 5000 złotych, a stawka podatku dochodowego to 20%. Składka ZUS wynosi 15% twojego wynagrodzenia brutto.

Składka ZUS: 5000 zł 15% = 750 zł
Podatek Dochodowy: 5000 zł 20% = 1000 zł
Łączne potrącenia: 750 zł + 1000 zł = 1750 zł
Kwota netto: 5000 zł – 1750 zł = 3250 zł

Obliczanie kwoty netto z kwoty brutto może wydawać się skomplikowane, ale zrozumienie podstawowych kroków i stawek podatkowych pomoże Ci dokładnie oszacować, ile wynagrodzenia otrzymasz na rękę. Pamiętaj, że zawsze warto skonsultować się z ekspertem podatkowym, aby upewnić się, że obliczenia są poprawne i kompleksowe.

Źródła

[Ministerstwo Finansów – Stawki Podatkowe](https://www.gov.pl/web/finanse/stawki-podatkow-dochodowych)
[ZUS – Składki](https://www.zus.pl/pl/ubezpieczenia/)
[Przykład Obliczeń – Forbes](https://www.forbes.pl/praca/jak-obliczyc-wynagrodzenie-netto-z-brutto/w71bjj7)